Συνεργαστείτε μαζί μας!

Η Arzumanidis Immobilien αναζητεί πτυχιούχους εκτός Αθηνών με ταλέντο και
διάθεση για εργασία. Η Εταιρία μας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να γίνουν
μέλη της ομάδας του κατασκευαστικού τμήματος (μηχανικοί-αρχιτέκτονες κτλ.)
να επικοινωνήσουν μαζί μας, καθώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε την ομάδα
μας με νέα άτομα, που έχουν θέληση για εργασία, ώστε με τη συμβολή τους
να πετύχουμε τους στόχους και το όραμα που έχουμε θέσει για το μέλλον
στη χερσαία και νησιωτική Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μιλούν
αγγλικά, επιθυμητή είναι και η γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Παρακαλούμε στείλετε Βιογραφικό στο email: athen@immobilien.gr

Photos copyright by Envato Elements

Tags: